Politica

Alegeri parlamentare 2020. Care sunt atribuțiile unui deputat

Alegeri parlamentare 2020. Care sunt atribuțiile unui deputat
Alegeri parlamentare 2020. Care sunt atribuțiile unui deputat

Pe data de 6 decembrie românii cu drept de vot sunt chemați să aleagă componența noului Parlament. Care sunt însă mai exact principalele atribuții pe care deputații le au.

Care sunt principalele atribuții ale deputaților

Deputații, la fel ca și senatorii, participă la lucrările Camerei din care fac parte. Potrivit Legislației, această participare reprezintă o obligaţie legală, morală şi regulamentară.

Deputatul poate solicita în scris liderului grupului parlamentar din care face parte permisiunea de a absenta de la lucrările Camerei pentru rezolvarea unor probleme legate de exercitarea mandatului sau pentru rezolvarea unor probleme personale.

În situaţia în care deputatul sau senatorul absentează de la lucrările Camerei datorită apariţiei unor situaţii neprevăzute, acesta se poate adresa în scris Biroului permanent pentru a solicita motivarea respectivelor absenţe.

De asemenea,reglementările din România permit ca un deputat să fie în același timp membru al Guvernului.

Deputații dispun de dreptul la iniţiativă legislativă. De asemenea pot iniţia şi de a susţine moţiuni simple sau de cenzură;

O altă atribuție este cea care vizează dreptul de a iniţia şi de a susţine hotărâri ale Camerei, în orice problemă de competenţa acesteia.
Au, totodată, dreptul de a face declaraţii politice, de a pune întrebări, de a face interpelări şi alte asemenea intervenţii.

Au dreptul de a cere întrunirea în sesiune extraordinară a Camerei sau a structurilor de lucru ale acesteia;

Pot sesiza Curtea Constituţională, potrivit art. 146 lit. a) -c) din Constituţie, republicată.

Deputații au dreptul de a cere suspendarea din funcţie sau punerea sub acuzare a Preşedintelui României, în condiţiile art. 95 şi 96 din Constituţie, republicată;

Pot totodată să ceară punerea sub urmărire penală a membrilor Guvernului, în condiţiile art. 109 din Constituţie, republicată;

Exercită dreptul de control parlamentar sub toate formele de exercitare a acestuia, în reglementarea prevăzută de lege şi de regulamentele parlamentare;

Beneficiaă de asemenea de dreptul la cuvânt, libertatea de exprimare şi dreptul de vot.

Se eliberează și carți de identitate provizorii

Cartea de identitate se eliberează cetățeanului român pe baza cererii scrise a acestuia şi a documentelor cu care, potrivit legii, se face dovada numelui, stării civile, cetăţeniei române şi a domiciliului.

Contravaloarea producerii şi eliberării cărţii de identitate este de 7 lei.

„În situaţia în care nu pot fi prezentate anumite documente (certificate de stare civilă, dovada adresei de domiciliu etc.), în conformitate cu prevederile art. 20 din actul normativ sus-menţionat, se va elibera carte de identitate provizorie (CIP), caz în care se vor depune 3 fotografii 3/4 cm şi contravaloarea actului de identitate (1 leu), achitată în acelaşi mod ca în cazul cărţilor de identitate”, mai anunță PMB.

sursa