Social

IPJ SM – ,,Citește-mi 100 de povești!”

Programul de literație ,,Citește-mi 100 de povești!” desfășurat în colaborare cu Ministerul Educației, Ministerul Culturii și Asociația Ovidiu Ro este implementat la nivelul județului Satu Mare în cadrul Grădiniței nr. 11 Satu Mare, grupa mijlocie B, având ca partener și Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare, prin Compartimentul Analiza și Prevenirea Criminalității.

Programul își propune să stimuleze lectura în rândul copiilor, urmărind dezvoltarea unor abilități și formarea unor deprinderi de viață și totodată, conștientizarea de către cei mici a valorilor morale care stau la baza formării caracterului.

Prin implicarea comunității locale, respectiv a polițistului din structura de prevenire în demersurile întreprinse în cadrul programului, se dorește atât informarea celor mici cu privire la măsurile preventive din domeniul victimizării minorilor, cât și transmiterea unor mesaje preventive, sensibilizarea acestora referitor la aspectele fundamentale ale conviețuirii în cadrul grădiniței, familiei, în comunitate.

Întâlnirea cu preșcolarii grupei mijlocii B s-a realizat în curtea grădiniței, respectându-se măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS COV 2, bucurându-ne împreună de natura înconjurătoare, care a mijlocit și facilitat învățarea prin descoperire a unor informații din sfera conștientizării propriul corp și comportament adecvat unei bune relaționări.

Apelându-se la exemple concrete, la exerciții practice, la demonstrații, cuvintele lecturate au fost operaționalizate în practică, concretizându-se în caracterul formativ-educativ și accentuând automatismele care stau la baza formării deprinderilor.
Ne-am jucat împreună cu cei mici, am cântat și am desprins învățăminte pe care sperăm, ca de acum înainte să le regăsim prezente în comportamentul nostru la grădiniță, acasă, la locul de joacă, dar și în societate.

Prin citirea unor astfel de lecturi încărcate cu profunde semnificații instructiv – educative, dar și cu un caracter informativ – preventiv, Poliția, Grădinița și Familia își aduc aportul la formarea caracterului, atitudinii CETĂȚEANULUI RESPONSABIL al comunității locale, sensibilizând și asigurând un plus de siguranță .

Citeste si...