Advertoriale

Lansarea proiectului: „Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Petru Maior”, cod SMIS 124720

Sectorul 6 al Municipiului București a demarat procesul de implementare a proiectului „Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Petru Maior”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, derulat în parteneriat cu Administrația Școlilor Sector 6.

Lansarea proiectului: „Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Petru Maior”, cod SMIS 124720
Lansarea proiectului: „Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Petru Maior”, cod SMIS 124720

Obiectivul general al proiectului constă în modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic Petru Maior în vederea creșterii calității actului educațional și a gradului de participare la învățământul obligatoriu și contribuie la realizarea obiectivului specific 10.2 al Axei 10. Modernizarea unității de învățământ se va realiza atât din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de funcționare a instituției, cât și din punct de vedere al dotării acesteia cu echipamente și materiale educaționale noi și moderne pentru instruirea elevilor, astfel asigurând cadrul minim necesar creșterii calității actului educațional și a gradului de participare la învățământul obligatoriu. Proiectul își propune să contribuie la rezolvarea uneia dintre cele mai acute probleme cu care se confruntă învățământul la nivel național, și anume condițiile improprii și dotarea necorespunzătoare a unităților de învățământ.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Crearea unei infrastructuri şcolare moderne, asigurând creșterea calității actului didactic prin dotarea corespunzătoare a laboratoarelor unității de învățământ cu echipamente IT, echipamente educaționale și mobilier adecvat desfăşurării procesului de învăţământ;
2. Dezvoltarea de măsuri eficiente și adecvate, în vederea asigurării accesului și respectării autonomiei individuale a persoanelor cu dizabilități în Colegiul Tehnic Petru Maior;
3. Îmbunătățirea infrasctructurii educațională prin reabilitarea spaţiilor destinate procesului educaţional și reducerea costurilor cu energia termică prin îmbunătăţirea clasei energetice a clădirilor.
Grupul țintă: 661 elevi care sunt înscriși la Colegiul Tehnic „Petru Maior”, aproximativ 81 de persoane cadre didactice, 31 cadre didactice personal auxiliar și 14 persoane care nu sunt cadre didactice (personal administrativ).
Scopul investițiilor propuse este de a asigura baza materială minimă (clădiri modernizate, condiții sanitare necesare pentru funcționare, dotarea cu echipamente, material didactic, etc) pentru desfășurarea actului educațional. Lucrările de modernizare se vor realiza asupra clădirii școlii și a sălii de sport și presupun modernizarea sistemului de termoizolație existent pe fațade și terasă, finisajele interioare: pereți interiori, pardoseli; plafoane suspendate și tavane, zugrăveli și vopsitorii; tâmplărie interioară-uși – finisajele exterioare: tencuieli exterioare; tâmplărie exterioară – uși și ferestre; instalații sanitare, electrice; instalatii HVAC, instalații de ventilație, instalații voce-date, instalații de sonorizare, instalații de supraveghere video CCTV, modernizarea sistemului de automatizare. Totodată, prin proiect vor fi achiziționate echipamentele necesare pentru modernizarea serviciului educațional, a sălilor de clasă și a laboratoarelor.
Valoarea totală a proiectului de modernizare a unității de învățământ Colegiul Tehnic Petru Maior, cod SMIS 124720 este de 19.065.931,68 Lei, contribuția nerambursabilă este 15.659.805,83 Lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este 12.783.514,96 Lei, iar durata de implementare a proiectului este de 54 de luni: 12.03.2018 – 31.08.2022.
Pentru informatii suplimentare: Doamna Stan Marilena Claudia – Coordonator proiect. Tel: 037.62.04.319 E-mail: prim6@primarie6.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin
Programul Operaţional Regional 2014-2020. www.inforegio.ro | www.facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

Citeste si...