Advertoriale

Lansarea proiectului: „Modernizarea unității de învățământ Școala profesională specială pentru deficienți de auz Sfânta Maria”, cod SMIS 124718

Sectorul 6 al Municipiului București a demarat procesul de implementare a proiectului „Modernizarea unității de învățământ Școala profesională specială pentru deficienți de auz Sfânta Maria”, proiect finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, prioritatea de investiții 10.1 Investiții în educație şi formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe şi învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, obiectiv specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, proiect derulat în parteneriat cu Administrația Școlilor Sector 6.

Obiectivul general al proiectului reprezintă modernizarea unității de învățământ „Școala Gimnazială Specială Sf. Maria” în vederea creșterii calității actului educațional și a gradului de participare la învățământul obligatoriu. Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Crearea unei infrastructuri școlare moderne, asigurând desfășurarea unui proces didactic de calitate, prin dotarea

corespunzătoare a sălilor de clasă și a laboratoarelor unității de învățământ cu echipamente IT și educaționale și mobilier adecvat desfășurării procesului de învățământ.

2. Dezvoltarea de măsuri eficiente și adecvate, în vederea asigurării accesului și respectării autonomiei individuale a persoanelor cu dizabilități în Școala Gimnazială Specială Sf. Maria.

3. Îmbunătățirea infrasctructurii educaționale prin reabilitarea spațiilor destinate procesului educațional, reducerea costurilor cu energia termică prin îmbunătățirea clasei energetice a clădirilor.

Grupul țintă: 123 elevi care sunt înscriși la Școala profesională specială pentru deficienți de auz Sfânta Maria, 43 de persoane cadre didactice, 11 cadre didactice personal auxiliar și 8 persoane care nu sunt cadre didactice (personal administrativ).

Scopul investițiilor propuse este de a asigura baza materială minimă (clădiri modernizate, condiții sanitare necesare pentru funcționare, dotarea cu echipamente, material didactic, etc) pentru desfășurarea actului educațional. Lucrările de modernizare se vor realiza asupra clădirii școlii și a sălii de sport și presupun modernizarea sistemului de termoizolație existent pe fațade și terasă, finisajele interioare: pereți interiori, pardoseli; plafoane suspendate și tavane, zugrăveli și vopsitorii; tâmplărie interioară-uși – finisajele exterioare: tencuieli exterioare; tâmplărie exterioară – uși și ferestre; instalații sanitare, electrice; instalatii HVAC, instalații de ventilație, instalații voce-date, instalații de sonorizare, instalații de supraveghere video CCTV, modernizarea sistemului de automatizare. Totodată, prin proiect vor fi achiziționate echipamentele necesare pentru modernizarea serviciului educațional, sălilor de clasă și laboratoarelor, respectiv: stație de lucru, monitor, proiector, flipchart digital, tablă interactivă.

Valoarea totală a proiectului de modernizare a unității de învățământ Școala profesională specială pentru deficienți de auz Sfânta Maria, cod SMIS 124718 este de 4.808.827,88 Lei, contribuția nerambursabilă este 3.937.533,08 Lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este 3.214.312,73 Lei, iar durata de implementare a proiectului este de 54 de luni: 01.03.2018 – 31.08.2022.

Pentru informatii suplimentare: Domnul Aron Octavian – Coordonator proiect, tel: 037.62.04.319, e-mail: prim6@primarie6.ro.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prinProgramul Operaţional Regional 2014-2020. www.inforegio.ro | www.facebook.com/inforegio.ro.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

Citeste si...