Extern

Stare de urgenţă prelungită cu 60 de zile în Moldova

Starea de urgenţă în Republica Moldova a fost instituită la 24 februarie 2022, odată cu declanşarea războiului Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei.

Necesitatea prelungirii stării de urgenţă este argumentată prin continuarea războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi riscurile de securitate la adresa ţării.

De asemenea, având în vedere provocările de natură energetică, hibridă, socială şi de securitate, generate de contextul regional actual, autorităţile au nevoie de menţinerea unor pârghii şi instrumente care să permită luarea deciziilor rapide şi eficiente.

Starea de urgenţă în Republica Moldova a fost instituită la 24 februarie 2022, odată cu declanşarea războiului Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei.

Potrivit actului, pe durata stării de urgență, Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) poate emite dispoziții cu caracter obligatoriu și executoriu pentru conducătorii autorităților administrației publice centrale și locale, ai agenților economici, ai instituțiilor publice, dar și pentru cetățeni, și străinii aflați pe teritoriul țării.

Pe perioada stării de urgență Comisia pentru Situații Excepționale a R. Moldova va emite dispoziții în vederea punerii în executare a următoarelor măsuri:

 1. instituirea unui regim special de intrare și ieșire din țară;
 2. stabilirea regimului special de folosire a spațiului aerian;
 3. instituirea unui regim special de circulație pe teritoriul țării, inclusiv în ceea ce privește circulația și controlul mărfurilor;
 4. expulzarea de pe teritoriul țării a persoanelor a căror prezență poate afecta asigurarea ordinii publice și securității statului;
 5. evacuarea provizorie a cetățenilor din zonele ce prezintă pericol pentru viața și asigurarea obligatorie a acestora cu locuri de cazare permanentă sau provizorie;
 6. alocarea mijloacelor financiare pentru punerea în aplicare a dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a R. Moldova în caz de necesitate;
 7. stabilirea unui regim special de lucru pentru agenții economici și instituții publice, soluționarea altor chestiuni privind activitatea acestora, necesare desfășurării lucrărilor de salvare-deblocare și a altor lucrări de neamînat;
 8. interzicerea desfășurării adunărilor, manifestațiilor publice și a altor acțiuni de masă;
 9. interzicerea creării și activității formațiunilor paramilitare ale persoanelor aflate pe teritoriul statului;
 10. dispunerea, la necesitate, a raționalizării consumului de alimente și alte produse de strictă necesitate;
 11. dispunerea, în caz de necesitate, a sistării temporare a livrării gazelor, energiei electrice și apei potabile;
 12. adoptarea deciziilor necesare în scopul întreprinderii unor acțiuni rapide de asigurare cu gaze naturale, energie electrică și alte surse energetice, inclusiv prin derogare de la prevederile normative;
 13. coordonarea activității mijloacelor de informare în masă privind: a. informarea populației despre cauzele și proporțiile situației excepționale, despre măsurile întreprinse pentru prevenirea pericolului, lichidarea urmărilor acestei situații și protecția populației. b. familiarizarea populației cu regulile de comportare în timpul situației excepționale. c. introducerea unor reguli speciale de utilizare a mijloacelor de telecomunicații, combaterea dezinformării, știrilor false șu a discursului de ură;
 14. interzicerea demisiei lucrătorilor, cu excepția cazurilor prevăzute de actele normative, pentru această perioadă;
 15. modificarea procedurii de numire în funcție și de destituire a conducătorilor agenților economici și ai instituțiilor publice;
 16. implicarea cetățenilor pentru prestări de servicii în interes public în condițiile legii;
 17. efectuarea, în mod stabilit de lege, a rechizițiilor pe bunuri în scopul prevederii și lichidării consecințelor situațiilor care au impus declararea stării de urgență;
 18. efectuarea acțiunilor necesare pentru protecția infrastructurii critice, precum și pentru asigurarea securității cibernetice;
 19. efectuarea altor acțiuni necesare în vederea prevenirii, diminuării și lichidării consecințelor care au provocat stare de urgență;
 20. întreprinderea măsurilor necesare pentru gestionarea fluxurilor migraționale;
 21. accesarea și gestionarea asistenței internaționale pentru durata stării de urgență.

sursa