Actualitate

VESTE BUNA De acum inainte ai dreptul la un an de concediu si indemnizatie lunara de 1.700 de lei, iata ce trebuie sa faci!

VESTE BUNA De acum inainte ai dreptul la un an de concediu si indemnizatie lunara de 1.700 de lei, iata ce trebuie sa faci!O noua veste buna pentru toti romanii, de acuma inainte ai dreptul la un an de concediu plus indemnizatie de 1.700 de lei, relateaza extranews.ro.

Salariatii romanii care vor sa adopte copii, de vineri pot sa ceara concediul de acomodare si aceasta suma lunara.

Noul tip de concediu este prevăzut de Legea nr. 57/2016, care a modificat Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei.

Concediul de acomodare are, potrivit actului normativ, o durată de cel mult un an de zile şi este acordat la cerere.

Astfel, regulile au fost incluse de Guvern în Hotărârea nr. 579/2016, ce a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 623 din 12 august și se aplică de la data publicării.

Plata indemnizaţiei lunare aferente concediului de acomodare este făcută în baza cereriipersoanei îndreptăţite (modelul poate fi consultat în fişierul anexat articolului) şi a unordocumente justificative. Concret, aşa cum reiese din Legea nr. 57/2016, odată cu cererea, solicitantul trebuie să depună:

  • certificatul de grefă în baza căruia se execută hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei;
  • documentul care atestă mutarea copilului la adoptator/familia adoptatoare;
  • dovada intrării efective în concediu sau a suspendării activităţii.

În afară de aceste trei acte, Hotărârea Guvernului nr. 579/2016 prevede că mai sunt necesare şi:

  • opia actului de identitate al solicitantului;
  • copia certificatului de naştere al copilului;
  • actele doveditoare privind realizarea de venituri supuse impozitului pe venit.

Atât cererea, cât şi documentele justificative enumerate trebuie depuse şi înregistrate, în maximum zece zile lucrătoare de la data punerii în executare a hotărârii judecătoreşti de încredinţare în vederea adopţiei, la agenţia teritorială pentru plăţi şi inspecţie socială în raza căreia îşi are domiciliul solicitantul.

„În situația în care cererea este depusă după termenul prevăzut la alin. (3) (adică după expirarea celor zece zile lucrătoare de la data punerii în executare a hotărârii judecătoreşti de încredinţare în vederea adopţiei – n. red.), dar până la împlinirea termenului pentru care a fost dispusă încredinţarea în vederea adopţiei, drepturile se acordă de la data la care este depusă cererea, scrie în actul normativ amintit.

Indemnizaţia aferentă concediului de acomodare are un cuantum de 3,4 ISR. În prezent, Indicatorul Social de Referinţă (ISR) are o valoare de 500 de lei, astfel că indemnizaţia lunară este de 1.700 de lei.

„Calculul şi plata indemnizaţiei, inclusiv a contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate, se fac de către Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prin agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, şi se achită, în funcţie de opţiunea persoanei îndreptăţite, în cont bancar sau la domiciliul acesteia, respectiv la Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate”, dispune Legea nr. 57/2016.

„În cazul achitării indemnizației prin mandat poștal, sumele aferente plăților ocazionate de efectuarea plății indemnizației sunt stabilite prin bugetul de stat.

În cazul plății indemnizației în cont curent personal sau în cont de card, agențiile teritoriale efectuează plata prin unitățile bancare pe bază de borderou, în aceleași condiții prevăzute de lege pentru alte beneficii de asistență socială acordate de la bugetul de stat, este punctat în actul normativ.

De reţinut este că, aşa cum scrie în document, indemnizaţia de acomodare poate fi acordată, la cerere, şi persoanelor care au copii încredinţaţi pentru adopţie la data de 12 august.

În această situaţie, concediul şi indemnizaţia sunt acordate proporţional, „în funcţie de numărul zilelor calendaristice rămase de la data la care a fost pusă în executare hotărârea judecătorească privind încredinţarea în vederea adopţiei şi până la împlinirea duratei maxime prevăzute de lege pentru acordarea concediului de acomodare”.

 

 

Citeste si...