Actualitate

Veşti proaste pentru românii care stau la bloc

Potrivit legislaţiei asociaţiilor de proprietari, cei care nu-şi plătesc cheltuielile la întreţinere în termen de 30 de zile, vor plăti penalizări de maxim 0,2% pentru fiecare zi de întârziere.
Veşti proaste pentru românii care stau la bloc. Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor stabilește, printre altele, că termenul de plată a sumelor datorate asociației de proprietari este de 30 de zile de la data afișării la avizier. Cei care nu plătesc la timp, vor plăti penalizări de maxim 0,2 la sută pentru fiecare zi de întârziere.
Penalizările se aplică după alte 30 de zile de la depășirea acestui termen, practic, acestea vor începe să fie calculate după 60 de zile de la data afișării sumelor de plată. Asociația de proprietari poate stabili penalizări pentru sumele restante de cel mult 0,2% pentru fiecare zi de întârziere. Formularea din textul legii lasă, de fapt, la latitudinea reprezentanților asociației stabilirea exactă procentului aplicat.
Sumele rezultate din aplicarea penalităților de întârziere intră în fondul de penalități al asociației de proprietari. Ele vor fi folosite, în special, pentru plata penalităților impuse asociației de proprietari de către terți, dar și pentru cheltuieli cu reparațiile asupra proprietății comune, reabilitare termică sau consolidare. Legea interzice utilizarea lor în alte scopuri.

Tot privitor la restanțe, administratorul este obligat să notifice în scris proprietarul și să înștiințeze președintele și comitetul executiv al asociației de proprietari despre acestea. După 90 zile de la afișarea listei cu cheltuielile, președintele asociației de proprietari este cel care are dreptul de a acționa în instanță proprietarul pentru neplată.

Dacă, în urma unei acțiuni în instanță, rezultă o sentință favorabilă asociației, ea poate fi pusă în executare pentru acoperirea datoriilor prin modalitățile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Este, de asemenea, în sarcina asociației de proprietari să ia măsuri pentru recuperarea sumelor neplătite în termenul de trei ani prevăzut de lege, în caz contrar riscând prescrierea datoriilor.

sursa

Citeste si...